مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نقش میانجی حمایت ...
عنوان بررسی نقش میانجی حمایت سازمانی در رابطه بین ادراک رفتار سیاسی سازمانی با رضایت و عملکرد شغلی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها  ادراک رفتار سیاسی سازمانی، حمایت، رضایت، عملکرد شغلی
چکیده  ادراک رفتار سیاسی سازمانی، حمایت، رضایت، عملکرد شغلی
پژوهشگران محمد حسنی (نفر اول)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر دوم)، رحیم شیرازی (نفر سوم)