مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مسئله ی حجاب در شعر ...
عنوان بررسی مسئله ی حجاب در شعر «دختر فکر بکر من» اثر آیت الله غروی اصفهانی بر اساس نظریه ی ادبی «سبک بلند پایه» لانجاینس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها «دختر فکر بکر من»، اندیشه ی متعالی، سبک بلند پایه، عفت و حجاب، فاطمه ی زهرا (س)، لانجاینس، و آیت الله غروی اصفهانی.
چکیده شعر معروف آیت الله غروی اصفهانی با عنوان «دختر فکر بکر من» که آن را به مناسبت تولد حضرت صدیقه طاهره (س) در وصف دخت گرامی حضرت ختمی مرتبت، بانوی نمونهی زنان مسلمان در عفت و پاکدامنی سروده، از تعالی کلام و ارزش والای ادبی برخوردار است. او با بیانی محکم و اصیل، با بهرهگیری از کلمات مناسب و استفادهی بهجا از آرایههای ادبی، به مدح و ثنای ساقی کوثر میپردازد. سبک رفیع، عمق معانی و احساسات شدید در این اثر ماندگار، از مقام شامخ آیت الله غروی و والا بودن اندیشه و کلام متعالی او حکایت دارد. نوشتار حاضر بر آن است که با استفاده از رهنمودهای لانجاینس (Longinus) در بارهی ویژگیهای سبک بلند پایه، جایگاه والای این شعر ادبی، اخلاقی و عرفانی را تبیین نماید.
پژوهشگران ابوالفضل رمضانی (نفر اول)، الهام فایدئی (نفر دوم)