مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شاخصهای محتوایی و صوری ادبیات ...
عنوان شاخصهای محتوایی و صوری ادبیات تعلیمی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شاخص های محتوایی و صوری، ادبیات تعلیمی، انواع ادبی
چکیده ادبیات تعلیمی مهم ترین و اصلی ترین گونه ادبی است که نیکبختی انسان را در بهبود منش اخلاقی او می داند و همّ خود را متوجّه آموزش و تعلیم اندیشه های پسندیده دینی، عرفانی، فلسفی، مسائل اخلاقی، علوم و فنون تهذیب نفس، تذکیه ذهن، پرورش قوای روحی و تعالی و کمال انسان می کند. ادبیات تعلیمی شاخص های محتوایی و صوری خاصی دارد که حدّ و مرز و وجوه تفارق آن را با انواع دیگر کاملاً معین و مشخص می کند. برخی از آنها شرط اصلی، لازم و کافی برای ادبیات تعلیمی هستند که فقدان آنها تعلیمی بودن متن ادبی را منتفی می کند و بعضی از آنها فرعی اند. هدف این مقاله کشف ارتباطات تازه میان محتوا، زبان، صور خیال، موسیقی شعر، مباحث دستوری، صنایع ادبی و ...با ادبیات تعلیمی است. برای هر یک از این شاخص ها، نونه هایی از مثنوی، رباعی، قصیده، غزل، نثر و ... آورده شده است و نقاط ضعف و قوت آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. آشنایی با این شاخص ها، در تشخیص متن تعلیمی از غیر آن، نگاه علمی به ادبیات و شناخت بهتر بسیاری از آثار تعلیمی کمک می کند.
پژوهشگران رحمان مشتاق مهر (نفر اول)