مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آنچه امروز نیز میتوان از شمس ...
عنوان آنچه امروز نیز میتوان از شمس تبریزی آموخت؟
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مقالات شمس، مولوی، شمس تبریزی
چکیده شمس تبریزی همچنان یکی از چهره های ناشناختۀ تاریخ عرفان و ادب ایرانی- اسلامی است. بخش مهمّی از شناختی که از او داریم مدیون مولانا جلال الدین محمد بلخی است که شعر و عرفان خود را ارمغان او می داند و معانی آثارش را عطایا و افاضات وی. امّا شمس خود نیز سخنانی دارد که در «مقالات» او گرد آمده است و دسترسی بدان را مدیون استاد محمّد علی موحّد هستیم. این یادداشت ها با مطالعۀ تحلیلی از همان مقالات فراهم آمده و گفته های بی واسطۀ خود اوست. سعی شده است مهم ترین دیدگاه های او در موضوعات اساسی؛ از جمله خدا، وحدت ادیان و رسالت انبیا، شریعت و متابعت، خود شناسی، جمع ظاهر و باطن، استقلال رأی و نفی تقلید، استعداد و اهلیت لازمۀ هدایت و تربیت، خوش خویی و فراخ روحی، حقیقت را از پنجره های متعدّد نگریستن و آینۀ مرگ به صورتی نسبتاً مدوّن ارائه شود. شمس به دلیل تأکیدی که به استقلال رأی و دوری از تقلید دارد به همۀ این موضوعات با دیدی متفاوت و کاملاً شخصی می نگرد؛ بدین جهت امروز هم می توان نوع تفکّر را از شمس آموخت و هم تعالیم او را که حاصلِ نگرشی مثبت به زندگی است.
پژوهشگران رحمان مشتاق مهر (نفر اول)