مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سنخ شناسی کاربران جوان رسانه ...
عنوان سنخ شناسی کاربران جوان رسانه های اجتماعی در ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رسانه های اجتماعی،سنخ شناسی، شبکه های اجتماعی مجازی
چکیده رسانه های اجتماعی،سنخ شناسی، شبکه های اجتماعی مجازی
پژوهشگران صمد عدلی پور (نفر اول)، سید احمد میرمحمد تبار (نفر دوم)، صمد رسول زاده اقدم (نفر سوم)