مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و ...
عنوان تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با گرایش به فرزندآوری(مورد مطالعه:دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سبک زندگی، سرمایه اجتماعی، گرایش به فرزندآوری، مصرف رسانه ای
چکیده سبک زندگی، سرمایه اجتماعی، گرایش به فرزندآوری، مصرف رسانه ای
پژوهشگران صمد رسول زاده اقدم (نفر اول)، سیمین افشار (نفر دوم)، صمد عدلی پور (نفر سوم)، سید احمد میرمحمد تبار (نفر چهارم)