مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تحوّل معناشناختی واژه ...
عنوان بررسی تحوّل معناشناختی واژه حُبّ در قرآن کریم نسبت به ادبیّات عصر جاهلی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بررسی تحوّل معناشناختی واژه حُبّ در قرآن کریم نسبت به ادبیّات عصر جاهلی
چکیده قرآن کریم، ادب جاهلی، حُبّ، تحوّل معناشناختی.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، مهدی شفائی (نفر دوم)، محمد صالح شریف عسکری (نفر سوم)