مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر چگالی نابجایی ها بر ...
عنوان تاثیر چگالی نابجایی ها بر رفتار تغییر شکل فولاد بینیتی فوق مستحکم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بینیت نانوساختار، استحکام، انعطاف پذیری، نابجایی، کارسختی
چکیده وجود فریت بینیتی و آستنیت پر کربن پایدار در دمای محیط با ابعاد نانومتری در ریزساختار فولادهای بینیتی فوق مستحکمریا، سبب دستیابی به مجموعه ای از خواص استحکامی و انعطافی منحصر به فرد در این دسته از فولادهای نانوساختار شده است. در این پژوهش تاثیر تغییر چگالی نابجایی ها در حین آزمایش کشش در دمای محیط، بر رفتار تغییر شکل فولادهای بینیتی نانوساختار دما پایین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند، جذب نابجایی های تیغه های فریت بینیتی توسط آستنیت موجود در اطراف آن ها، باعث کاهش کارسختی و درنتیجه افزایش قابلیت فرم پذیری فریت بینیتی در حین تغییر شکل و در نهایت دستیابی به ترکیب مناسبی از استحکام و انعطاف پذیری می شود.
پژوهشگران بهزاد آویشن (نفر اول)