مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه رابطه محتوای برنامه ...
عنوان مطالعه رابطه محتوای برنامه های شبکه استانی سهند با هویت ملی مخاطبان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رسانه های ازتباط جمعی، شبکه استانی سهند، هویت، هویت ملی، تبریز
چکیده رسانه های ازتباط جمعی، شبکه استانی سهند، هویت، هویت ملی، تبریز
پژوهشگران صمد رسول زاده اقدم (نفر اول)، صمد عدلی پور (نفر دوم)، سمیه اقبالی (نفر سوم)