مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه جامعه شناختی رابطه ...
عنوان مطالعه جامعه شناختی رابطه شبکه اجتماعی فیس بوک با مدگرایی زنان شهر تبریز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شبکه های اجتماعی مجازی، فیس بوک، مد و مدگرایی
چکیده شبکه های اجتماعی مجازی، فیس بوک، مد و مدگرایی
پژوهشگران صمد رسول زاده اقدم (نفر اول)، صمد عدلی پور (نفر دوم)، سید احمد میرمحمد تبار (نفر سوم)