مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مشخصه های معماری مسکن ...
عنوان بررسی مشخصه های معماری مسکن بر اساس معیارهای فرهنگ و سبک زندگی:یک رویکرد تطبیقی از معماری سنتی و مدرن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فرهنگ خانه، سبک زندگی، هویت یابی، معماری مسکن
چکیده فرهنگ خانه، سبک زندگی، هویت یابی، معماری مسکن
پژوهشگران صمد رسول زاده اقدم (نفر اول)، هادی رضا نژاد اصل بناب (نفر دوم)، رقیه سالک قهفرخی (نفر سوم)، بهنام قاسم زاده (نفر چهارم)