مشخصات پژوهش

صفحه نخست /جستاری در واژه های فارسی کتب ...
عنوان جستاری در واژه های فارسی کتب اربعه و صحاح سته
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها واژه های فارسی، معربات، روایات، کتب اربعه، صحاح سته
چکیده ارتباطات عامل مهم تاثیر و تاثر زبان هاست؛ و تعداد واژه هایی که یک زبان از زبان دیگر می گیرد، به ارتباط دو گروه گویشوَر بستگی دارد. عرب ها نیز به واسطه ارتباطاتی که با اقوام دیگر داشته اند، برخی واژه ها را از زبان های دیگر گرفته اند. این واژه ها به مرور زمان و کثرت استعمال، در زبان عربی ماندگارشده که اصطلاحا آنها را معربات گویند. علاوه بر قرآن، این واژه ها در لسان احادیث نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پژوهش به بررسی تعدادی از واژه های فارسی در احادیث فریقین پرداخته ایم، به این منظور، کتب اربعه حدیثی شیعه و صحاح سته اهل سنت محور بحث قرار گرفته اند. طی پژوهش انجام گرفته در محدوده 68 واژه فارسی، مشخص گردید که معربات فارسیِ به کار رفته در کتب اربعه نسبت به سته، از تنوع واژگانی و موضوعی بشتری برخوردار هستند. همچنین دقت در این پژوهش نشان می دهد که واژه های فارسی به کار رفته در این روایات، کارکردهای مختلفی دارند، کارکرد فقه الحدیثی، کارکرد فقهی، کارکرد بهداشتی، کارکرد تمثیلی و کارکرد تفسیری از این جمله اند.
پژوهشگران سید مصطفی مناقب (نفر اول)، مهدی آذری فرد (نفر دوم)، صمد عبداللهی عابد (نفر سوم)