مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سفر خیالی شهریار به ترکیه
عنوان سفر خیالی شهریار به ترکیه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سفرنامه ، خیالی، شهریار، ترکیه
چکیده شهریار هیچ سفر خارجی داشته و بیشتر عمر خود را به انزوا و گوشه گیری سپری کرده است. از این رو، همانند حافظ از لحاظ خاطرات سفر، کارنامۀ پربرگ و باری ندارد ولی در دیوان او در سفرنامۀ خیالی هست که نشان می دهد شاعر در گوشۀ انزوای خود از لذت گشت و گذار و دیدن سرزمین ها و مردمان دیگر بی نصیب نبوده است. یکی از سفرنامه های او به شوروی اختصاص دارد و آن دیگری به ترکیه. در این مقاله سفرنامۀ خیالی او به ترکیه، بازخوانی و از جهات مختلف بررسی شده است.
پژوهشگران رحمان مشتاق مهر (نفر اول)