مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ابطال پذیری پوپر مبنای نظری ...
عنوان ابطال پذیری پوپر مبنای نظری هوش مصنوعی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ابطال پذیری، هوش مصنوعی، ماشین های یادگیرنده، پوپر.
چکیده امروزه ابطال پذیری یکی از معیار های علمی بودن گزاره ها محسوب می شود که کارل پوپر فیلسوف قرن بیستم برای اولین بار آن را در مقابل روش استقراء مطرح ساخت. ابطال پذیری دارای روش و فرآیند خاصی است که براساس آن گزاره ای علمی است که قابل ابطال باشد و نظریات جدید با ابطال نظریات قبلی جایگزین آن ها می شوند. هوش مصنوعی و ماشین-های یادگیرنده نیز براساس همان فرآیند ابطال پذیری، اعمال خاص خودش را انجام می دهد، این امر با تشریح راهبردی که در هوش مصنوعی به کار می رود روشن می شود. این نوشتار، ضمن روشن کردن مفاهیم ابطال پذیری و هوش مصنوعی، و همچنین با بررسی چند نمونه کاربردی از ماشین های هوشمند، نشان می دهد که چگونه نظریه ابطال پذیری پوپر مبنای نظری هوش مصنوعی است.
پژوهشگران سید احمد حسینی (نفر اول)، مهدی هاشم زاده (نفر دوم)