مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش تعدیل کننده هویت سازمانی ...
عنوان نقش تعدیل کننده هویت سازمانی در رابطه سرمایه روانشناختی و رفتارهای شهروندی و انحرافی کارمندان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سرمایه روانشناختی، رفتارهای شهروندی، رفتار انحرافی
چکیده به ضمیمه
پژوهشگران نیشتمان مومن پور (نفر اول)، محمد حسنی (نفر دوم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر سوم)