مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی فرآیند ترجمه واژگان ...
عنوان ارزیابی فرآیند ترجمه واژگان نهج البلاغه بر اساس نظریه لادمیرال (1994)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ارزیابی ترجمه، متون دینی و ادبی، معنی واژه، نهج البلاغه، نظریه لادمیرال (1994)
چکیده دوره 4، شماره 8 - ( 1396 ) جلد 4 شماره 8 صفحات 133-159 | برگشت به فهرست نسخه ها صفحه - 1 صفحه - 2 صفحه - 3 صفحه - 4 صفحه - 5 صفحه - 6 صفحه - 7 صفحه - 8 صفحه - 9 صفحه - 10 صفحه - 11 صفحه - 12 صفحه - 13 صفحه - 14 صفحه - 15 صفحه - 16 صفحه - 17 صفحه - 18 صفحه - 19 صفحه - 20 صفحه - 21 صفحه - 22 صفحه - 23 صفحه - 24 صفحه - 25 صفحه - 26 صفحه - 27 XML English Abstract Print Download citation: BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks Send citation to: Mendeley Zotero RefWorks sayadani A, Asgharpour S. Assessing the Translation Process of Words in Nahj al-Balagha According to Ladmiral’s Theory (1994). QHTS. 2018; 4 (8) :133-159 URL: http://journals.modares.ac.ir/article-10-16386-fa.html صیادانی علی، اصغرپور سیامک. ارزیابی فرآیند ترجمه واژگان نهج البلاغه بر اساس نظریه لادمیرال (1994). مطالعات ترجمه قرآن و حدیث. 1396; 4 (8) :133-159 URL: http://journals.modares.ac.ir/article-10-16386-fa.html ارزیابی فرآیند ترجمه واژگان نهج البلاغه بر اساس نظریه لادمیرال (1994) دکتر علی صیادانی 1، آقای سیامک اصغرپور2 1- استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. ، a.sayadani@azaruniv.edu 2- دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. چکیده: (672 مشاهده) ارزیابی ترجمه، بررسی میزان درستی و نادرستی ترجمه سطوح و واحدهای متن و نیز بررسی خوب و بد ترجمه این واحدهاست. واژه نیز ابتدایی ترین و تأثیرگذارترین واحد ترجمه است که قابلیت برخورداری از سطوح مختلف معانی را داشته، به همین دلیل معادل یابی دقیق آن نیز اهمیت بسزایی دارد. مترجم در ترجمه واژگان با چالش هایی مواجه است؛ چراکه ترجمه واژه باید متناسب و هم سو با بافت متن باشد. گاهی نیز برگردان واژه و بار معنایی آن قابل ترجمه نیست. برای رفع یا کاهش درصد این چالش ها در ترجمه، می توان شیوه های مختلفی را به کار گرفت. لادمیرال (1994) مؤلفه هایی را در این خصوص مطرح می کند که مترجم را در چگونگی انتقال مفاهیم واژگانی راهنمایی کرده تا وی با گزینش واژه هایی به عنوان معادل، بین متن ترجمه شده و متن اصلی تعا دل نسبی برقرار سازد. نهج البلاغه به عنوان یک متن ادب
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، سیامک اصغرپور (نفر دوم)