مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نقش میانجی پاسخگویی ...
عنوان بررسی نقش میانجی پاسخگویی فردی در رابطه جو روانشناختی و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی کارکنان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها جو روانشناختی، توانمندسازی روان- شناختی، پاسخگویی فردی، عملکرد شغلی.
چکیده به ضمیمه
پژوهشگران نیشتمان مومن پور (نفر اول)، محمد حسنی (نفر دوم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر سوم)، سمیه مومن پور (نفر چهارم)