مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر آزمون تفکر خلاق تورنس ...
عنوان تاثیر آزمون تفکر خلاق تورنس بر سیگنال نرخ ضربان قلب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آزمون تفکر خلاق تورنس، جنسیت، ضربان فلب
چکیده مندرج در متن مقاله
پژوهشگران سحر ذاکری (نفر اول)، عیسی برقی (نفر دوم)