مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شناسایی نمودهای رفتارانحراف ...
عنوان شناسایی نمودهای رفتارانحراف کاری معلمان و بررسی رابطه آن با عدالت سازمانی و کیفیت برنامه های نظارت و راهنمایی در بین معلمین شهر تبریز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها -
چکیده -
پژوهشگران محسن رفیعی (نفر اول)، عیسی برقی (نفر دوم)