مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی میزان انگیزش و جهتگیری ...
عنوان بررسی میزان انگیزش و جهتگیری فارسی آموزان ترکی زبان در یادگیری زبان فارسی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها انگیزش، شدت انگیزشی، اشتیاق، جهتگیری یکپارچه، جهتگیری ابزاری، زبان فارسی
چکیده به ضمیمه
پژوهشگران احمد فرشبافیان (نفر اول)، اسماعیل صفایی اصل (نفر دوم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر سوم)، یوسف آرام (نفر چهارم)