مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آسیب شناسی بی توجهی به ارتباط ...
عنوان آسیب شناسی بی توجهی به ارتباط معنایی واژگان «اساطیر الاولین» و «امّی» در ترجمه های فارسی قرآن کریم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اساطیر الاولین، امّی، امانیّ ، کتاب، ترجمه های فارسی قرآن.
چکیده توجه به ارتباط معنایی واژگان با یکدیگر، تاثیر بسیاری در دقت و صحت ترجمه دارد؛ ولی غالب ترجمه ها به دلیل عدم توجه به این نکته، معادل های نادرستی برای اساطیرالاولین و امی ارائه کرده اند. اساطیرالاولین خواندن کلام الهی از سوی مشرکان، در نه آیه شریفه مورد نکوهش قرار گرفته و از طرف دیگر، بی سواد بودن پیامبر اسلام(ص) به عنوان آورنده کلام الهی آماج نقدهای مستشرقان واقع شده است. علی رغم پژوهش های بسیاری که در مورد این دو واژه به طور مستقل صورت گرفته ، آنچه از دید صاحب نظران این عرصه مورد غفلت واقع شده، ارتباط معنایی و هدف مند این واژگان با همدیگر است. بررسی همزمان این دو واژه از آن رو ضرورت دارد که دقیقا در راستای پاسخ به شبهه اقتباس قرآن از عهدین است. در همین راستا در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا معانی مختلف در مورد هر یک از دو واژه در آرای لغویان، مترجمان و مفسران مطرح شده، سپس ضمن نقد آراء نادرست، معنای درست واژه در خودِ قرآن واکاوی و ارتباط معنایی آنها در قرآن بررسی شد. در نهایت ، چند مورد از ترجمه های فارسی قرآن کریم ، از نظر دقت در نحوه گزینش معادل های معنایی و همچنین میزان انعکاس ارتباط معنایی دو واژه مذکور در ترجمه، مورد ارزیابی قرار گرفت. در خلال پژوهش روشن شد که غالب ترجمه ها هم در معادل یابی دقیق و هم در انعکاس ارتباط معنایی این دو واژه توفیق چندانی حاصل نکرده اند.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، ژیلا حسین زاده خانمیری (نفر دوم)