مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر مشارکت والدین بر ...
عنوان بررسی تاثیر مشارکت والدین بر کیفیت زندگی تحصیلی و سازگاری دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بررسی تاثیر مشارکت والدین بر کیفیت زندگی تحصیلی و سازگاری دانش آموزان
چکیده بررسی تاثیر مشارکت والدین بر کیفیت زندگی تحصیلی و سازگاری دانش آموزان
پژوهشگران عیسی برقی (نفر اول)، پیمان گرایی گراوند (نفر دوم)