مشخصات پژوهش

صفحه نخست /جستاری در بررسی اعتبار روایات ...
عنوان جستاری در بررسی اعتبار روایات حرمت تفسیر به رأی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تفسیر به رای، تفسیر، قرآن، پیامبر(ص)، روایت، اعتبار
چکیده منابع روایی فریقین، مملو از روایاتی است که مسلمانان را از تفسیر به رأی، نهی کرده است. تعدادی از این روایات، با استناد به منابع روایی متقدم و متأخر معتبر فریقین، ذکر شده است. برخی این دست روایات در کتب روایی شیعه را منتقل از عامه دانسته اند که به جهت دارا بودن سند مستقل شیعی و نقل آن ها در کتب معتبر شیعه، این ادعا نمی تواند از قوت برخوردار باشد. در این پژوهش، پس از بررسی احادیث ذکرشده از جهت وثوق سندی، وثوق صدوری و میزان مطابقت با مضامین قرآن، به دست می آید که سند برخی از این احادیث، صحیح، برحی موثق و برخی ضعیف است؛ اما از جهت توثیق صدوری، دو مورد از روایات به واسطه ی قرائن تواتر، علو مضمون، شهرت روایی و عمل اصحاب و...، تقویت شده و معتبر به حساب می آیند. علاوه بر اینکه مضمونشان با آیات قرآن، همخوانی دارد. بر این اساس، وقتی در یک مضمون، صدها روایت در کتب روایی فریقین آمده است، و دست کم سه مورد از آن ها صحیح و معتبر است، و مضمون آن روایات با مضامین قرآن، همخوانی دارد، سزاوار است که به مضمون آن روایات، عمل شود؛ هرچند طبق گفته برخی، این روایات بیشتر مرتبط با احکام عملی باشد.
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)، محمد حسین نقی زاده (نفر دوم)