مشخصات پژوهش

صفحه نخست /دلایل قرآنی حجیت احادیث در ...
عنوان دلایل قرآنی حجیت احادیث در پاسخ به مستندات اَحْمَد صُبْحی مَنْصور در قرآن بسندگی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها صبحی منصور قرآن بسندگی سنت حدیث پیامبر(ص)
چکیده اَحْمَد صُبْحی مَنْصور، از پژوهش­گران معاصر مصر است که او را رهبر معنوی قرآنیان در آن کشور دانسته­اند. وی سعی دارد تا با استناد به قرآن، کتاب خدا را تنها منبع تشریع معرفی کند و عدم­حجیت «سنت» را اثبات نماید. او با استناد به آیاتی که ظاهراً خدا و قرآن را برای بشر کافی می­دانند و قرآن را بیان­گر همه چیز و پیامبر(ص) را به ظاهر، نسبت به شریعت بی­طرف می­دانند و نیز با ادعای شفاهی بودن حدیث، حجیت سنت پیامبر­(ص) را زیر سؤال می­برد. وی در استناد به آیات، به سیاق آن­ها توجه ندارد و آیاتی را که وظیفه پیامبر(ص) را تبیین قرآن می­دانند، و آن حضرت را الگویی نیکو معرفی می­کنند و متشابه و مجمل هستند، نادیده می­گیرد و می­کوشد تا برخی از این آیات را توجیه کند. قرآن، پیامبر(ص) را از هر پلیدی منزه می­داند و با حصول برخی شرایط، خبر واحد را حجت می­داند؛ چه برسد به احادیث معتبر. صبحی منصور بدون در نظر گرفتن این همه دلایل آشکار، سعی در اثبات مدعای خویش دارد.
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)، سیفعلی زاهدی فر (نفر دوم)، سهراب چوبانی (نفر سوم)