مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر تمرین تناوبی شدید و ...
عنوان تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر بیان ژن miR-208، miR-499 و HSP60 کاردیومیوسیتهای موشهای نر مدل سکتۀ قلبی مواجهه با ایزوپروترنول
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها -
چکیده -
پژوهشگران جبرئیل پوزش جدیدی (نفر اول)، فرناز سیفی اسگ شهر (نفر دوم)، لطفعلی بلبلی (نفر سوم)، کریم آزالی علمداری (نفر چهارم)، آمنه پوررحیم (نفر پنجم)