مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر تمرین تناوبی شدید و ...
عنوان تاثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر بیان ژن miR-133 و miR-1 بطن چپ موش صحرائی مدل انفارکتوس میوکارد ناشی از ایزوپروترنول
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها --
چکیده -
پژوهشگران جبرئیل پوزش جدیدی (نفر اول)، فرناز سیفی اسگ شهر (نفر دوم)، لطفعلی بلبلی (نفر سوم)، کریم آزالی علمداری (نفر چهارم)، آمنه پوررحیم (نفر پنجم)