مشخصات پژوهش

صفحه نخست /راهکارهای هدایت و ساماندهی ...
عنوان راهکارهای هدایت و ساماندهی نهضت های بیداری اسلامی جهت دستیابی به تمدن اسلامی با تاکید بر آیات و روایات اسلامی.
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها جنبش بیداری اسلامی، تمدن اسلامی، وحدت، عدالت
چکیده برای رسیدن به هر هدفی (کوچک و بزرگ)، باید راهکار و برنامه داشت و بدون راهکار و برنامه فرد و جامعه به هدفمطلوب نخواهند رسید. برای ساماندهی و هدایت جنبش بیداری اسلامی نیز که حرکتی تازه شکفته و صد در صد برخاسته از روحیه حق طلبی، اسلام خواهی و عدالت طلبی مردم مسلمان در جهت تحقق تمدنی اسلامی است، راهکارهایی از قرآن و سنت مثل خدامحوری، روحیه مقابله با ظلم، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و تلاش و...وجود دارد که در این مقاله به ابعاد آن پرداخته شده است . اگر جنبش بیداری اسلامی به حول و قوه الهی به ثمر نشیند، با وجود مسائلی چون آزادی بیان، امنیت، عدالت و استقلال که در سایه موفقیت این حرکت قطعأ به دست خواهد آمد، می توان به شکوفایی تمدن اسلامی یقین داشت. روش جمع آوری مطالب در این پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده و روش پردازش به آن ها توصیفی تحلیلی می باشد.
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)، سید مجید نبوی (نفر دوم)