مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کاربرد نقش زبان در دو ترجمه ...
عنوان کاربرد نقش زبان در دو ترجمه رضا عامری و عطاءالله مهاجرانی از رمان موسم الهجرة إلی الشمال براساس دیدگاه کریستین نورد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها زبان، ترجمه، زبان شناسی، کریستین نورد، رضا عامری
چکیده طی دهه‎های مختلف، زبان و ترجمه ارتباط گسترده و متقابلی با هم داشته و دارند و ترجمه با بهره گیری از علم زبان شناسی و مدنظر قرار دادن بافت‎های زبانی در برقراری ارتباطی پویا و ملموس با مخاطب به پیشرفت‎های بسیاری دست یافته است. کریستین نورد (1977) نظریه پرداز حوزه مطالعات ترجمه با ارائه مولفه‎های الگوی نقش زبانی خاص خود سبب بهبودی هرچه بیشتر ارتباط میان گوینده و شنونده یا نویسنده و مخاطب شده است. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی_ تحلیلی در صدد است دو ترجمه رضا عامری و عطاءالله مهاجرانی از رمان موسم الهجرة إلى الشمال را براساس الگوی کریستین نورد مورد نقد و بررسی قرار دهد تا به میزان بازتاب نقش های زبانی مدل نورد و تاثیر آن‎ها در ترجمه‎های مورد بررسی دست یابد و سطح کیفی عملکرد هر کدام از مترجمان را مشخص سازد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که دیدگاه مورد بررسی با همه مؤلفه‎ها ( نقش ارجاعی، نقش بیانی، نقش ترغیبی، نقش عاطفی)، مطابقت داشته است و ترجمه رضا عامری در زمینه نقش ارجاعی، بیانی و ترغیبی بیشترین بازتاب را داشته و همینطور عملکرد رضا عامری در مقایسه با عطاءالله مهاجرانی جهت ترجمه رمان موسم الهجرة إلى الشمال مقبول‎تر بوده است.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، سامان رحیم خانی (نفر دوم)، سمیه اقامحمدی اهل ایمان (نفر سوم)