مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بازآرایی های زبانی در ترجمۀ ...
عنوان بازآرایی های زبانی در ترجمۀ رمان النوم فی حقل الکرز اثر ازهر جرجیس بر اساس الگوی هم ترازی فرهنگی مالون
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ترجمه نقش زبان نظام های زبانی الگوی بازآرایی جوزف مالون رمان النوم فی حقل الکرز أزهر جرجیس
چکیده بحث بازآرایی زبانی یکی از مسائل مهم در حیطۀ مطالعات ترجمه به­خصوص ترجمۀ مفاهیم زبانی است. بحث حاضر نمودی از آرایش تازه و چینش دوبارۀ واژگان و ساخت های پیچیدۀ زبانی در کنار یکدیگر برای درک بهتر مفهوم اصلی آن ها و راهکاری برای پر کردن خلاءهای موجود در دانش مخاطبان زبان مقصد به جهت تفاوت­های سبکی و روایی است که برای نخستین بار توسط جوزف مالون ارائه شده است. در اصل بازآرایی تقطیع ساخت های پیچیدۀ زبانی که شالوده ای از مسائل زبانی همچون هنجارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، از طریق فرایندهای چهارگانۀ تطابق، متناوب­سازی، سازگاری و باز­مجموعه­سازی صورت می پذیرد. در مقالۀ حاضر رویکرد بازآرایی با فرایندهای زبانی ویژه در ترجمۀ رمان النوم فی حقل الکرز (2019) به روش توصیفی- تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. چراکه شاکلۀ رمان متناسب با هنجارهای فرهنگی و مسائل سیاسی و اجتماعی شخصیت های رمان در کنار اسطوره ها و مباحث تاریخی شکل یافته است؛ و توجه به چنین بافتاری شایستگی و قابلیت سنجش به وسیلۀ رویکرد بازآرایی را دارد. ترجمۀ رمان حاضر به قلم محمد حزبایی زاده – مترجم و روزنامه نگار خوزستانی- با عنوان «خواب در باغ گیلاس» (1400) و به زبان فارسی نوشته شده است. در این اثر مترجم به وجوه برجستۀ زبانی و اصطلاحات خاص فرهنگی رمان مزبور توجه داشته است. حزبایی­زاده در ترجمۀ یادشده ضرب المثل ها و قصه های عامیانه کوچه و بازاری موجود در محتوای رمان را متناسب با وجوه زبانی و فرهنگی فارسی بازسازی کرده و به زبان فارسی انتقال داده است. با بررسی رویکرد حاضر در ترجمۀ رمان مزبور درمی یابیم که تطبیق هر یک از فرایندهای زبانی در نمونه های رمان حاضر، نمودهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در ضمن عملکرد شخصیت ها و هنجارهای کلامی آن ها به وضوح بازتاب یافته است.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، یزدان حیدرپورمرند (نفر دوم)