مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تصویر اجتماعی زن در داستانهای ...
عنوان تصویر اجتماعی زن در داستانهای معاصر (دهه 40 تا 70)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها زن سنتی، زن تحصیلکرده ، زن متجددمآب اعیانی، ادبیات داستانی، موقعیت اجتماعی زن
چکیده با توجّه به انعکاس دقیق بسیاری از واقعیّات اجتماعی در ادبیّات داستانی معاصر و طرح گسترده مسایل زنان در داستان های کوتاه و بلند، این آثار می توانند از منابع ارزشمند جهت بررسی تصویر اجتماعی زن معاصر باشند. انتخاب آثار مطرح دهه 40 تا70 جهت بررسی در این مقاله به سبب ویژگی های خاص تاریخی و اجتماعی و نیز انتشار آثار برجسته از داستان نویسان زن در این مقطع زمانی است. موقعیّت فکری و منزلت اجتماعی زن در آثار مورد مطالعه، با توجه به تفاوت ها و تشابه ها در چهار گروه: زن سنتی، زن تحصیلکرده متجدد، زن متجددمآب و زن روستایی، بررسی شده است. طبق شواهد برآمده از آثار با تزلزل سنت های اجتماعی پیشین حرکت هایی در راستای رسیدن به رشد و منزلت اجتماعی در میان زنان خصوصاً زنان تحصیلکرده، آغاز شده است. اما سلطه نگرش های تحقیرآمیز و مردسالارانه در باره هر یک از گروه های مذکور به شکل وکیفیّت خاص خود دیده می شود. حتی در میان روشنفکران نیز سطحی نگری و چیرگی نگرش های پیشین چه از جانب خود زن و چه دربارۀ او کاملاً مشهود است.
پژوهشگران فریده داننده بستان اباد (نفر اول)، رحمان مشتاق مهر (نفر دوم)