مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Reading Toni Morrison’s Tar ...
عنوان
Reading Toni Morrison’s Tar Baby in the light of Poststructuralist Feminist Theory
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران ابوالفضل رمضانی (نفر اول)