مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر یک دوره تمرینات استقامتی ...
عنوان اثر یک دوره تمرینات استقامتی تناوبی بر مقادیر پلاسمایی ائوتاکسین،آدیپونکتین و مقاومت انسولین ،نمایه های لیپیدی سرم و ترکیب بدنی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق.
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین استقامتی تناوبی، ائوتاکسین،آدیپونکتین ، شاخص مقاومت به انسولین، نمایه های لیپیدی، ترکیب بدنی
چکیده چکیده
پژوهشگران آقاعلی قاسمنیان (نفر اول)، گائینی عباسعلی (نفر دوم)، محمدرضا کردی (نفر سوم)، مهدی هدایتی (نفر چهارم)، مهران رامی (نفر پنجم)، بهلول قربانیان (نفر ششم به بعد)