بهلول قربانیان

صفحه نخست /بهلول قربانیان
بهلول قربانيان
نام و نام خانوادگی بهلول قربانیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در پزشکی 47 (1402) 36-47
2 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 3 (1402) 68-71
3 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 16 (1402) 14-23
4 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 12 (1401) -
5 ورزش و علوم زیست حرکتی ـ دانشگاه سبزوار 14 (1401) 96-104
6 مجله دانشکده پزشکی مشهد 65 (1401) 2405-2430
7 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 14 (1401) 19-32
8 پژوهش در پزشکی 46 (1401) 38-48
9 BRITISH JOURNAL OF NUTRITION - (2022) 1-11
10 طب انتظامی 11 (1401) 1-8
11 ورزش و علوم زیست حرکتی ـ دانشگاه سبزوار 22 (1401) 48-59
12 ورزش و علوم زیست حرکتی ـ دانشگاه سبزوار 21 (1401) 1-11
13 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 14 (1401) 22-36
14 مجله ی مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش بهار و تابستان 1401 (1401) 12 تا 21
15 پژوهش در پزشکی 45 (1400) 52-59
16 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابلJournal of Babol University of Medical Sciences سال1400 (1400) 398-404
17 ابن سینا 23 (1400) 23-32
18 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 16 (1399) 57-71
19 زنان، مامایی و نازایی ایران 24 فروردین1400 دوره (1399) -
20 پژوهش در پزشکی 45 (1399) 15-22
21 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 8 (1399) 8-19
22 پژوهش در پزشکی 44 (1399) 613-620
23 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 16 بهار و تابستان 99 (1399) 9-21
24 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 12 (1399) 79-92
25
Journal Of Advanced Sport Technology 4 (2020) 37-51
26 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم هشتم (1398) 63-76
27 فصلنامه گیاهان دارویی سال 18 دوره 4 (1398) 255-263
28 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) تابستان 1398،دوره 11، (1398) 131-146
29 مجله ی مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش سال پنجم (1397) 84-90
30 پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 4 (1397) 52-61
31 پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 4 (1397) 30-40
32 طب مکمل دوره 8 شماره1 (1397) 2194-2205
33 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 7 (1396) 521-529
34 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 75 (1396) 307-315
35
Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research 3 (2017) 1-6
36 مدیریت ارتقای سلامت 7 (1396) 20-27
37 طب مکمل 7 (1396) 1805-1815
38 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
39 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 94-103
40 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 20 (1396) 107-117
41 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 368-377
42 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 378-385
43
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 19 (1395) 67-77
44 مجله ارمغان دانش - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد 21 (1395) 321-334
45 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش پذیرفته شده (1394) پذیرفته شده
46 مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی 2 (1394) 24-31
47 مطالعات علوم پزشکی 26 (1394) 227-236
48 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 22 (1393) 11-21
49
European Journal of Sports & Exercise Science 3 (2014) 16-20
50 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - (1393) 67-77
51 فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی 0 (1393) 23-36
52
International Journal of Sport Studies 4 (2014) 914-920
53 مطالعات علوم پزشکی 24 (1392) 430-440
54 نامشخص - (1392) 130-115
55 مجله زنان ، مامائی و نازایی ایران 16 (1392) 27-20
56
International Journal of Endocrinology and Metabolism 11 (2013) 81-76
57 مجله علمی وپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 17 (1391) 299-308