بهلول قربانیان

صفحه نخست /بهلول قربانیان
بهلول قربانيان
نام و نام خانوادگی بهلول قربانیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای حرفه ای / تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت ارتقای سلامت 7 (1396) 20-27
2 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 94-103
3 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
4 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 20 (1396) 107-117
5 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 368-377
6 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 378-385
7
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 19 (1395) 67-77
8 مجله ارمغان دانش - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد 21 (1395) 321-334
9 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش (دانشگاه بیرجند) پذیرفته شده (1394) پذیرفته شده
10 مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی 2 (1394) 24-31
11 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 227-236
12 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 22 (1393) 11-21
13
European Journal of Sports & Exercise Science 3 (2014) 16-20
14 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - (1393) 67-77
15 فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی 0 (1393) 23-36
16
International Journal of Sport Studies 4 (2014) 914-920
17 مجله پزشکی ارومیه 24 (1392) 430-440
18 نامشخص - (1392) 130-115
19 مجله زنان ، مامائی و نازایی ایران 16 (1392) 27-20
20
International Journal of Endocrinology and Metabolism 11 (2013) 81-76
21 مجله علمی وپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 17 (1391) 299-308