بهلول قربانیان

صفحه نخست /بهلول قربانیان
بهلول قربانيان
نام و نام خانوادگی بهلول قربانیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم هشتم (1398) 63-76
2 فصلنامه گیاهان دارویی سال 18 دوره 4 (1398) 255-263
3 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) تابستان 1398،دوره 11، (1398) 131-146
4 پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 4 (1397) 52-61
5 پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 4 (1397) 30-40
6 طب مکمل دوره 8 شماره1 (1397) 2194-2205
7 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 7 (1396) 521-529
8 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 75 (1396) 307-315
9
Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research 3 (2017) 1-6
10 مدیریت ارتقای سلامت 7 (1396) 20-27
11 طب مکمل 7 (1396) 1805-1815
12 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 94-103
13 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
14 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 20 (1396) 107-117
15 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 368-377
16 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 378-385
17
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 19 (1395) 67-77
18 مجله ارمغان دانش - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد 21 (1395) 321-334
19 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش پذیرفته شده (1394) پذیرفته شده
20 مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی 2 (1394) 24-31
21 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 227-236
22 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 22 (1393) 11-21
23
European Journal of Sports & Exercise Science 3 (2014) 16-20
24 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - (1393) 67-77
25 فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی 0 (1393) 23-36
26
International Journal of Sport Studies 4 (2014) 914-920
27 مجله پزشکی ارومیه 24 (1392) 430-440
28 نامشخص - (1392) 130-115
29 مجله زنان ، مامائی و نازایی ایران 16 (1392) 27-20
30
International Journal of Endocrinology and Metabolism 11 (2013) 81-76
31 مجله علمی وپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 17 (1391) 299-308