بهلول قربانیان

صفحه نخست /بهلول قربانیان
بهلول قربانيان
نام و نام خانوادگی بهلول قربانیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای حرفه ای / تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 7 (1396) 521-529
2 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 75 (1396) 307-315
3
Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research 3 (2017) 1-6
4 مدیریت ارتقای سلامت 7 (1396) 20-27
5 طب مکمل 7 (1396) 1805-1815
6 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 94-103
7 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
8 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 20 (1396) 107-117
9 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 368-377
10 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 378-385
11
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 19 (1395) 67-77
12 مجله ارمغان دانش - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد 21 (1395) 321-334
13 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش پذیرفته شده (1394) پذیرفته شده
14 مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی 2 (1394) 24-31
15 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 227-236
16 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 22 (1393) 11-21
17
European Journal of Sports & Exercise Science 3 (2014) 16-20
18 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - (1393) 67-77
19 فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی 0 (1393) 23-36
20
International Journal of Sport Studies 4 (2014) 914-920
21 مجله پزشکی ارومیه 24 (1392) 430-440
22 نامشخص - (1392) 130-115
23 مجله زنان ، مامائی و نازایی ایران 16 (1392) 27-20
24
International Journal of Endocrinology and Metabolism 11 (2013) 81-76
25 مجله علمی وپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 17 (1391) 299-308