مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تغییرات ویسفاتین پلاسما و ...
عنوان تغییرات ویسفاتین پلاسما و مقاومت به انسولین نوجوانان غیرورزشکار دارای اضافه وزن و چاق در طول 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی طناب زنی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین استقامتی تناوبی،ویسفاتین،
چکیده چکیده
پژوهشگران آقاعلی قاسمنیان (نفر اول)، محمدرضا کردی (نفر دوم)، گائینی عباسعلی (نفر سوم)، بهلول قربانیان (نفر چهارم)، مهدی هدایتی (نفر پنجم)