مشخصات پژوهش

صفحه نخست /علوم تربیتی دانشگاه آزاد ...
عنوان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، 3(12) ، 139-153" هنجاریابی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه " در" مجله
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران جواد مصرآبادی (نفر اول)