مشخصات پژوهش

صفحه نخست /199-179 " " تاثیر جهانی شدن ...
عنوان 199-179 " " تاثیر جهانی شدن بر نظام ارزشی جوانان در تبریز "در " نشریه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره 31-30 صفحات
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران جواد مصرآبادی (نفر اول)