مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه بین جهت گیری مذهبی ...
عنوان رابطه بین جهت گیری مذهبی درونی و رفتارهای سلامت جسمی و روانی و معنویو نقش واسطه ای ارزیابی چالش بر انگیز بودن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران ابوالفضل فرید (نفر اول)