مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیرگذاری آموزش به روش تقسیم ...
عنوان تاثیرگذاری آموزش به روش تقسیم بندی به گروه های پیشرفت بر شاخص های شناختی فراشناختی و عاطفی، در یادگیری درس ریاضی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران جواد مصرآبادی (نفر اول)