مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Study of teachers' ...
عنوان
Study of teachers' satisfaction with the quality of the education service center regions 1 and 2 Ardabil city deals based on SERVQUAL
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)