مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش راهبردی یادگیری ...
عنوان اثربخشی آموزش راهبردی یادگیری بر پیشرفت تحصیلی پژوهش فراتحلیلی با تاکید بر نقش تعدیل کننده جنسیت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران جواد مصرآبادی (نفر اول)