مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی کارکرد خانواده( آموزش ...
عنوان اثربخشی کارکرد خانواده( آموزش حل مسئله) بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)