مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پیش بینی اجتناب از کمک خواهی ...
عنوان پیش بینی اجتناب از کمک خواهی نوجوانان براساس ویژگیهای شخصیتی و ادراک از کمک دهنده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)