مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Study of P sychometric ...
عنوان
Study of P sychometric Properties of Academic Optimism of Individual Teacher Questionnaire
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران جواد مصرآبادی (نفر اول)