مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مدیریت راهبردی آموزش و بهسازی ...
عنوان مدیریت راهبردی آموزش و بهسازی منابع انسانی در ایجاد و پیشبرد فرایند های نوآوری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)