مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش ادراک سیاست سازمانی بر ...
عنوان نقش ادراک سیاست سازمانی بر استرس و رضایت شغلی با توجه به اثر میانجی حمایت ادراک شده سازمانی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر اول)