مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نقش تعدیل کننده ...
عنوان بررسی نقش تعدیل کننده خودکارآمدی دررابطه بین استرس شغلی بارفتارشهروندی سازمانی ورضایت شغلی اعضای هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)