مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش تعاملی هویت سازمانی و ...
عنوان نقش تعاملی هویت سازمانی و هویت تیمی بر رضایت شغلی و رفتارهای فرانقش
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر اول)