مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه جهت گیری هدف ...
عنوان رابطه جهت گیری هدف باعملکردهای آموزشی وخودکارآمدی تدریس دربین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)