مشخصات پژوهش

صفحه نخست /وضعیت هویتی، رویکردهای ...
عنوان وضعیت هویتی، رویکردهای مقابلهای و افسردگی در نوجوانان نابینا...
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فخر السادات قریشی راد (نفر اول)