مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ویژگی های روانسنجی ...
عنوان بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شخصیتی آ یووا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران رحیم یوسفی (نفر اول)